sobota, 13 marca 2010

Zachęta do uwielbienia Boga


Bójcie się Pana i cześć Mu oddajcie (Ap 14,7).
Godzien jest Pan otrzymać sławę i cześć (por. Ap 4,11).
Wszyscy, którzy boicie się Pana, chwalcie Go (por. Ps 21,24).
Bądź pozdrowiona, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą (por. Łk 1,28).
Chwalcie Go niebo i ziemia (por. Ps 68,35).
Chwalcie, wszystkie rzeki, Pana (por. Dn 3,78)
Błogosławcie, synowie Boży, Pana (por. Dn 3,82).
Oto dzień, który Pan uczynił; radujmy się w nim i weselmy (por. Ps 117,24).
Alleluja, alleluja, alleluja! Król Izraela! (J 12,13)
Wszelki duch niech chwali Pana (Ps 150,6).
Chwalcie Pana, bo jest dobry (por. Ps 146,1);
wszyscy, którzy to czytacie, błogosławcie Pana (Ps 102,21).
Wszystkie stworzenia, błogosławcie Pana (por. Ps 102,22).
Wszystkie ptaki powietrzne chwalcie Pana (por. Ps 148,7.10; Dn 3,80).
Wszyscy słudzy, chwalcie Pana (por. Ps 112,1).
Młodzieńcy i panny, chwalcie Pana (por. Ps 148,12).
Godzien jest Baranek, który został zabity, odebrać sławę, chwałę i cześć (por. Ap 5,12).
Błogosławiona niech będzie święta Trójca i nierozdzielna Jedność.
Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz